Naša továreň

1.company-building

Kancelária spoločnosti

2.company-office

Dielňa

3.work-shop

Výrobná linka

4.production-line

Skúšobný stroj

5.testing-machine

Výrobné zariadenia

6.production devices

Testovanie výrobkov

7.product-testing

Testovanie výrobkov

8.product-warehouse