Poslanie spoločnosti: Rozsvieti svet

Základné hodnoty: čestnosť, vďačnosť, zodpovednosť

Firemná filozofia:

Učte sa a pokrok Pracujte ako čas na dosiahnutie úspechu.

Buďte otvorení a odpúšťajte.

Zamerané na cieľ a výkon.

Príkladom je zodpovednosť.

Spojte ľudí s dobročinnosťou ako kľúčový odkaz.

Filozofia služieb:

Maximalizujte hodnotu pre našich zákazníkov.

Iniciatíva.

Efektivitu.

Normalizácia.

Ohľaduplnosť.

komunikácie:

Čestnosť vyhrá budúcnosť.

Profesionalita vytvára kvalitu.

Firemná kultúra: skromnosť, spolupráca, vytrvalosť, lojalita, pozitivita, profesionalita.

01